Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach
Název práce v češtině: Studium diverzity sněžných řas s využitím polyfázického přístupu
Název v anglickém jazyce: Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2010
Datum zadání: 08.10.2010
Datum a čas obhajoby: 03.02.2020 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:14.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2020
Oponenti: prof. Ulf Karsten, Dr.
  prof. Ronald Hoham
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK