Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obligační statut podle Římské úmluvy a Nařízení Řím I
Název práce v češtině: Obligační statut podle Římské úmluvy a Nařízení Řím I
Název v anglickém jazyce: Proper law of contract under the Rome Convention and
the Rome I Regulation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2010
Datum zadání: 29.04.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK