Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Applications of spectrally and spatially resolved NMR: induced anisotropy and phase transition in hydrogels; new relaxation probes for imaging
Název práce v češtině: Aplikace spektrálně a prostorově rozlišené NMR: vyvolaná anizotropie a fázový přechod v hydrogelech; nové relaxační sondy pro zobrazování
Název v anglickém jazyce: Applications of spectrally and spatially resolved NMR: induced anisotropy and phase transition in hydrogels; new relaxation probes for imaging
Klíčová slova: NMR spektroskopie|NMR zobrazování|hydrogel|částečná orientace
Klíčová slova anglicky: NMR spectroscopy|NMR imaging|hydrogel|partial orientation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.12.2011
Datum a čas obhajoby: 16.12.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.10.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2021
Oponenti: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
  Mgr. Larysa Janisova, Ph.D.
 
 
Konzultanti: MUDr. Antonín Škoch, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK