Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení izotopického složení Pb v půdách
Název práce v češtině: Stanovení izotopického složení Pb v půdách
Název v anglickém jazyce: Lead isotopic ratio determination in soils
Klíčová slova: olovo, izotopické složení, půdy
Klíčová slova anglicky: lead isotopic composition, soils
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2010
Datum zadání: 29.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK