Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Renesanční nábytek a interiér ve Střední Evropě
Název práce v češtině: Renesanční nábytek a interiér ve Střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Renaissance furniture and interior in Central Europe
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. Karel Otavský
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2010
Datum zadání: 28.04.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Jiří Fronek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. ÚVOD
II. LITERATURA
III. 1. Shrnutí předchozího vývoje a zastoupení renesančního nábytku v Českých sbírkách
2. Renesanční kultura bydlení ve střední Evropě
2.1. Typologie renesančního nábytku
2.2. Ideová východiska pro formování nábytku a interiéru
2.3. Zařízení renesančního interiéru
3. Technické, výtvarné a ekonomicko-správní principy renesančního nábytkářství
3.1. Technologie a materiály
3.2. Konstrukce a výrobní prostředky
3.3. Zdobné techniky
3.3.1. Pojetí výzdoby nábytku v jižní Evropě a v Záalpí
3.3.2. Základní ornamentika
3.3.3. Intarsie, marketerie, inkrustace
3.3.3. Řezba a malba
3.4. Nábytkářské cechy ve Střední Evropě
3.4.1. Čechy
3.4.2. Polsko
3.4.3. Uhry
IV. Katalogová část
V. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
František CIMBUREK / Jan HALÁK/ Karel Vladimír HERAIN: Dějiny nábytkového umění I/3. Brno 1950.
František CIMBUREK / Jan HALÁK/ Karel Vladimír HERAIN: Dějiny nábytkového umění III/3. Brno 1950
Helmut FLADE: Intarsia. Europäische Einlegekunst aus sechs Jahrhunderten. Dresden 1986
Marek MINÁŘ: Řezbářství2.Praha 2008
Adriana PRIMUSOVÁ(ed.): Na čtyřech nohách. Sedací nábytek Pražského hradu. Praha 2006
Stefan SIENICKI: Historia architektury wnętrz mieszkalnych. Warszawa 1954
Jerzy SZABLOWSKI: Zbiory królewskiego zamku na Wawelu. Warszawa 1975
Předběžná náplň práce
Cílem práce je představit hlavní rysy renesanční kultury bydlení ve Střední Evropě na základě souboru vybraných kusů nábyku, které budou detailně pojednány ve druhé katalogové části.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to show main features of the renaisance living style and furniture in Central Europe. This will base on a goupe of chosen single pieces, whoch will be treated more in detail in the catalogue forming the second part of the study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK