Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ženské umělecké osobnosti v české výtvarné kultuře 50. a 60. let 20. století
Název práce v češtině: Ženské umělecké osobnosti v české výtvarné kultuře 50. a 60. let 20. století
Název v anglickém jazyce: Female artistic celebrities in Czech creative culture
in the 50's and 60's of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2010
Datum zadání: 08.02.2010
Datum a čas obhajoby: 20.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:08.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK