Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní postavení soudce v České republice a Spolkové republice Německo
Název práce v češtině: Právní postavení soudce v České republice
a Spolkové republice Německo
Název v anglickém jazyce: The legal standing of a judge in the Czech Republic and
the Federal Republic of Germany
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2010
Datum zadání: 28.03.2010
Datum a čas obhajoby: 26.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2010
Oponenti: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK