Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
New Bounds for Combinatorial Problems and Quasi-Gray Codes
Název práce v češtině: Nové Odhady pro Kombinatorických Problémů a Kvazi-Grayových Kódů
Název v anglickém jazyce: New Bounds for Combinatorial Problems and Quasi-Gray Codes
Klíčová slova anglicky: Boolean matrix multiplication, Combinatorial lower bounds, Edit distance, Pattern matching, Graph algorithm, Quasi-Gray code
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2014
Datum zadání: 02.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 06.06.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.03.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2019
Oponenti: Virginia Vassilevska Williams
  Ely Porat
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK