Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace genů nezbytně nutných pro normální průběh oplození a preimplantačního vývoje skotu v podmínkách in vitro
Název práce v češtině: Identifikace genů nezbytně nutných pro normální průběh oplození a preimplantačního vývoje skotu v podmínkách in vitro
Název v anglickém jazyce: Identification of genes crucially important for normal course of fertilization and preimplantation development of cattle in in vitro conditions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Kaňka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2010
Datum zadání: 27.04.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
  Ing. Michal Ješeta, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK