Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty vztahů na dálku
Název práce v češtině: Psychologické aspekty vztahů na dálku
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of long-distance relationships
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2010
Datum zadání: 27.04.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK