Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně
Název práce v češtině: Urbanizace a suburbanizace v městských regionech Prahy a Vídně
Název v anglickém jazyce: Urbanization and suburbanization in urban regions of Prague and Vienna
Klíčová slova: suburbaniyace; bytová výstavba; postsocialistické město
Klíčová slova anglicky: suburbanisation; sprawl; postsocialist city
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
  doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK