Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effects of long double-stranded RNA expression in mammalian cells.
Název práce v češtině: Účinky exprese dlouhé dvouvláknové RNA v savčích buňkách
Název v anglickém jazyce: The effects of long double-stranded RNA expression in mammalian cells.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2010
Datum zadání: 24.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
  Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK