Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exceptional Sets in Mathematical Analysis
Název práce v češtině: Výjimečné množiny v matematické analýze
Název v anglickém jazyce: Exceptional Sets in Mathematical Analysis
Klíčová slova: sigma-pórovitá množina, elementární submodel, Banachův prostor, c-odstranitelná množina, konvexní funkce
Klíčová slova anglicky: sigma-porous set, elementary submodel, Banach space, c-removable set, convex function
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
  doc. RNDr. Ondřej Zindulka, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Student bude zkoumat deskriptivní vlastnosti slabých topologií na Banachových prostorech se zaměřením na K-analytické prostory a související třídy. Součástí studia bude i zkoumání a klasifikace podtříd K-analytických topologických prostorů.
Seznam odborné literatury
[1] Argyros, S. A.; Arvanitakis, A. D.; Mercourakis, S. K. Talagrand's K_sigmadelta problem. Topology Appl. 155 (2008), no. 15, 1737-1755.
[2] Argyros, S. A.; Arvanitakis, A. D.; Mercourakis, S. K. Reznichenko families of trees and their applications. J. Math. Anal. Appl. 350 (2009), no. 2, 792--810.
[3] Fabian, Marián J. Gâteaux differentiability of convex functions and topology. Weak Asplund spaces. Canadian Mathematical Society Series of Monographs and Advanced Texts. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997. xiv+180 pp. ISBN: 0-471-16822-X
[4] Mercourakis, Sophocles. On weakly countably determined Banach spaces. Trans. Amer. Math. Soc. 300 (1987), no. 1, 307-327.

Další zejména časopisecká literatura dle potřeby.
Předběžná náplň práce
Studium slabých topologií na Banachových prostorech, zejména s ohledem na K-analytičnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of weak topologies on Banach spaces with focus on K-analyticity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK