Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Physical properties of ultrafine-grained magnesium based alloys prepared by various severe plastic deformation techniques
Název práce v češtině: Fyzikální vlastnosti jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi
Název v anglickém jazyce: Physical properties of ultrafine-grained magnesium based alloys prepared by various severe plastic deformation techniques
Klíčová slova: Ultra-jemnozrnné materiály; slitiny hořčíku; metody intenzivní plastické deformace; ekvivalentní vložená deformace; vývoj mikrostruktury.
Klíčová slova anglicky: Ultrafine-grained (UFG) materials; magnesium alloys; severe plastic deformation (SPD) techniques; equivalent imposed strain; microstructure evolution.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
  doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK