Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vývoje silniční a dálniční sítě v jednotlivých dekádách 20. stol. pomocí GIS
Název práce v češtině: Analýza vývoje silniční a dálniční sítě v jednotlivých dekádách
20. stol. pomocí GIS
Název v anglickém jazyce: The analysis of road and highway network development in 20th century decades with the use of GIS
Klíčová slova: silniční síť, vývoj dálnic, digitální geodatabáze
Klíčová slova anglicky: road network, highway development, digital geodatabases
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.04.2010
Datum zadání: 25.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK