Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přírodní zahrada v mateřské škole
Název práce v češtině: Přírodní zahrada v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Natur Garden in Kindergarden
Klíčová slova: zahrada, zahradní terapie, stromy,lezení na stromy
Klíčová slova anglicky: garden, gardenotherapy, trees, tree-climbing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2013
Datum zadání: 14.11.2013
Datum a čas obhajoby: 09.01.2014 08:30
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2014
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s doporučeními k psaní DP na http://CEVV-uk-pedf.blog.cz, včetně toho, jak má vypadat struktura práce.
Studentka bude jednou měsíčně informovat vedoucího práce o postupu výzkumu.
Seznam odborné literatury
BAUERŠÍMOVÁ, S. Závěrečná zpráva celorepublikového průzkumu Stav školních zahrad při základních školách v České republice. [online] Kněžice: Chaloupky o. p. s., 2007 [Citace 05.01.2011]. Dostupné na: <http://www.ekovychova.cz/eko/includes/priloha397.doc>.
BROOKES, J. Nová zahrada. Překlad Helena Kholová. Praha : Ottovo nakladatelství, 2003. ISBN 80-7181-770-8
BUREŠOVÁ, K. et. al. Učíme se v zahradě. Kněžice : Chaloupky o. p. s., 2007. ISBN neuvedeno.
BUREŠOVÁ, K. et. al. Hurá z lavic do přírody... Kněžice : Chaloupky o. p. s., 1992. ISBN neuvedeno.
FRANĚK, M. Děti potřebují pro svoji hru přirozené venkovní prostředí. Psychologie dnes,2001. č. 4. s. 14-15. ISSN 1212-9607.
FRANĚK, M. Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku. In Člověk + příroda = udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha : Zelený kruh v rámci projektu APEL, 2009. s. 8-15. ISBN 978-80-903968-5-2.
GAMERITH, W. Prvky přírodní zahrady In Přírodní zahrada. Překlad Radomil Hradil. České Budějovice : EUPRI, Svaz Pro-bio, Gengel o.s.p., 2001.
HEISSENBERGER, J., RITSCHEL, K. Zahrada pro děti. In Přírodní zahrada. Překlad Radomil Hradil. České Budějovice : EUPRI, Svaz Pro-bio, Gengel o.s.p., 2001.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekolístky – Metodické listy Svatojánské koleje. 1. vydání. Praha : Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, 2004. ISBN 80-239-3024-9.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Environmentální výchova na prvních stupni ZŠ. Praha, 2008. Disertační práce na UK-PedF. Vedoucí disertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Přílohy disertační práce. Praha, 2008. Disertační práce na UK-PedF. Vedoucí disertační práce RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Vrba naslouchá, vrba vypráví : Střípky z ekonaratologie. Fragmenta Ioannea Environmentalica, 6, 2007, str. 53 -68.
MOKRES, F. Z historie školních zahrad. In BUREŠOVÁ, K. Učíme se v zahradě. Kněžice : Chaloupky o. p. s., 2007. s. 21-34. ISBN neuvedeno.
REZKOVÁ, Z. Zahradní terapie [on-line]. Příspěvek In Zahrada pro radost. [Citace 09.02.2011]. Dostupné na: <http://www.zahradaproradost.cz/perma/zahrterapie.htm>.
SOCHOR, J. Problematika budování školních zahrad z pohledu ředitele ZŠ Vyškov, Letní Pole. In BUREŠOVÁ, K. Učíme se v zahradě. Kněžice: Chaloupky o. p. s., 2007. ISBN neuvedeno.
Předběžná náplň práce
Autorka se bude v teoretické části věnvoat problematice budování zahrad s přírodními prvky. Ve výzkumné části zpracuje problematiku lezení dětí na stromy, názory učitelek, jejich reakce a zkušenosti s tímto.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author will address the issue of the theoretical building gardens with natural elements. In the research process the issue of children climbing the trees, the views of teachers, their reactions and experiences with this.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK