Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Odcizení člověka přírodě
Název práce v češtině: Odcizení člověka přírodě
Název v anglickém jazyce: Human alienation from nature
Klíčová slova: Příroda, vztah k přírodě, zahrádkářské osady, střediska ekologické výchovy, ekocentra, výuka ve školní zahradě, environmentální výchova, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: Nature, relationship to nature, gardening settlements, environmental education center, eco-centers, teaching in the school garden, environmental education, framework of educational programme for elementary education.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2010
Datum zadání: 24.04.2010
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK