Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Case Study of Total Hip Replacement
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Agnieszka Dudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2008
Datum zadání: 11.12.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2010
Oponenti: Mgr. Renata Karásková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK