Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimization of properties of Ti based alloys for biomedical and structural applications
Název práce v češtině: Optimalizace vlastností Ti slitin pro biomedicínské a strukturní aplikace
Název v anglickém jazyce: Optimization of properties of Ti based alloys for biomedical and structural applications
Klíčová slova: slitiny Ti, použití v medicíně, povrchové úpravy, mechanické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: Ti alloys, biomedical applications, surface treatment, mechanical properties
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
  prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK