Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internetové stránky FTVS jako nástroj marketingové komunikace : analýza obsahu české verze z pohledu cílové skupiny.
Název práce v češtině: Internetové stránky FTVS jako nástroj marketingové komunikace : analýza obsahu české verze z pohledu cílové skupiny.
Název v anglickém jazyce: The FTVS Website as an Instrument of Marketing Communication: Content Analysis of the Czech Version from the Viewpoint of Target Audience
Klíčová slova: web, prezentace, rozbor, vysoká škola, webdesign, VŠ, WWW
Klíčová slova anglicky: Web, Presentation, Breakdown, Webdesign, Sport Faculty, WWW
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Vít Bělič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2011
Datum zadání: 08.06.2011
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
analyzovat stránky a navrhnout řešení nedostatků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
to analyse website and to suggest solution to imperfection
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK