Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Characterization and utilization of feacal microflora components in experimental models of human civilisation diseases
Název práce v češtině: Charakterizace a využití složek střevní mikroflóry v experimentálních modelech lidských civilizačních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Characterization and utilization of feacal microflora components in experimental models of human civilisation diseases
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Kozáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 14.12.2015 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.10.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2015
Oponenti: prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
  prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK