Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prezentace bojkotu letních olympijských her 1976 v českém tisku
Název práce v češtině: Prezentace bojkotu letních olympijských her 1976 v českém tisku
Název v anglickém jazyce: The Presentation of the 1976 Summer Olympic Games Boycott in the Czech Press
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2010
Datum zadání: 22.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Macura, Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře),
Academia 2008;
Mayer, Francoise: Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita,
Argo 2009;
Kolektiv autorů: Olympijské hry 1976, Olympia 1977;
Hulec, Otakar: Dějiny jižní Afriky, Lidové noviny 1997;
United Nations: Resolutions adopted by the United Nations General Assembly
on the question of apartheid 1962-1988, United Nations 1989;
Předběžná náplň práce
Práce se bude věnovat způsobu, jímž byl v československém tisku (Rudé právo, Sport) presentován a zdůvodňován bojkot letních olympijských her roku 1976 africkými zeměmi. Bude postupovat metodami diskursivní analýzy, své výsledky zařadí do širšího kontextu dějin propagandy komunistického režimu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK