Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění potenciálu vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém trhu práce
Název práce v češtině: Uplatnění potenciálu vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém trhu práce
Název v anglickém jazyce: Utilization of Educational Attainment of Foreign Migrant Workers in the Czech Labour Market
Klíčová slova: zahraniční zaměstnanost, vysokoškolské vzdělání, mezinárodní migrace, trh práce, převzdělanost
Klíčová slova anglicky: foreign employment, tertiary education, international migration, labour market, educational mismatch
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2010
Datum zadání: 22.04.2010
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
  Mgr. Ing. Miloslav Bahna, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK