Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluční mechanismy a vztahy mezi taxony rodu Pilosella
Název práce v češtině: Evoluční mechanismy a vztahy mezi taxony rodu Pilosella
Název v anglickém jazyce: Evolutionary mechanisms and relationships among taxa of genus Pilosella
Klíčová slova: Taxonomie, Hieracium subg. Pilosella
Klíčová slova anglicky: Taxonomy, Hieracium subg. Pilosella
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2010
Datum zadání: 21.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2011
Oponenti: prof.,Dr. Christoph Oberprieler
  Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK