Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Název práce v češtině: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování
Název v anglickém jazyce: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Klíčová slova: teorie distribuovaného rozhodování, Kullbackova-Leiblerova divergence, princip minimální křížové entropie
Klíčová slova anglicky: distributed decision making, Kullback-Leibler divergence, minimum cross-entropy principle
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 18.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
  doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Reálné procesy jsou výslednicí relativně samostatně se rozhodujících, ale vzájemně se ovlivňujících částí, modelovaných v současnosti nejčastěji pomocí multi-agentních systémů. Ucelená normativní a algoritmizovaná teorie vedoucí rozhodovače při řešení konkrétních problémů však chybí. Předběžné výsledky naznačují, že takovou teorii je možno vytvořit kombinací bayesovského rozhodování, modelování pomocí dynamických směsových modelů a plně pravděpodobnostního návrhu rozhodovacích strategií. Tato nová oblast, mající aplikace jak v technických oblastech, tak například v demokratickém rozhodování, otvírá řadu teoretických, algoritmických, experimentálních a softwarových problémů.
Seznam odborné literatury
1) Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. (Eds.): Multiple Participant Decision Making. (International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, 182 pp.

2) Kárný M., Guy T. V.: On dynamic decision-making scenarios with multiple participants. In: Multiple Participant Decision Making. (Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. eds.). ( International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, pp. 17-28.

3) dle doporučení školitele
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK