Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční charakterizace podjednotky Sec5 komplexu exocyst u rostlin.
Název práce v češtině: Lokalizace a dynamika Sec5 podjednotky komplexu exocyst v rostlinných buňkách
Název v anglickém jazyce: Functional characterization of the Sec5 subunit of exocyst complex in plants.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.04.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Exocyst je proteinový complex hrající roli v sekretorické dráze eukaryotických buněk. K plasmatické membráně připoutává váčky, které následně s membránou splynou díky aktivitě SNARE proteinů. V současnosti je jeho funkce studována u kvasinek, živočichů, ale i u rostlin. Tato práce se zabývá studiem podjednotky komplexu Sec5 u modelového rostlinného organismu Arabidopsis thaliana. Lokalizace a dynamika tohoto proteinu značeného fluorescenčním proteinem GFP byla studováne na vnitrobuněčné úrovni pomocí mikroskopie, včetně metody VAEM/TIRF. Sec5 je protein lokalizován v cytoplasmě buněk kořene. Protein se také vyskytuje na cytoplasmatické membráně buněk s vysokou sekreční aktivitou a ve zrajících přepážkách v pozdějších fázích buněčného dělení. Doplňování proteinu na membránu částečně závisí na aktinovém cytoskeletu. Závěry práce se shodují s poznatky o dalších podjednotkách komplexu exocyst organismu Arabidopsis thaliana, které byly získány podobnými metodami. Práce přináší výsledky, které spolu s předchozími poukazují na funkci proteinu Sec5 v rámci komplexu exocyst.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Exocyst is a protein complex involved in tethering of secretory vesicles to cytoplasmic membrane before SNARE-mediated fusion event. Its presence and function in secretory pathway has been confirmed in yeasts, animals and plants. This thesis describes some properties of Sec5, one of the exocyst subunits, in plant model Arabidopsis thaliana. Microscopic methods, including VAEM/TIRF microscopy, were used to study subcellular localization and dynamics of Sec5-GFP fusion protein. Sec5 is cytoplasmic protein that also localizes to cytoplasmic membrane, particulary in cells with high secretory activity. It strongly localizes to maturating cell plates during late cytokinesis and its localization to cytoplasmic membrane partially depends on actin cytoskeleton. Generally, obtained results are in agreement with corresponding observations of behavior of other exocyst subunits in plant cells, suggesting, that Sec5 executes its function as part of the exocyst complex.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK