Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vegetation changes in Czech lowland forests over the past decades
Název práce v češtině: Vegetační změny českých nížinných lesů během posledních desetiletí
Název v anglickém jazyce: Vegetation changes in Czech lowland forests over the past decades
Klíčová slova: biodiverzita, pařezení, lesní hospodaření, mezofytizace, rostlinné invase, opakované snímkování vegetace,vegetační plochy, druhové složení, homogenizace druhového složení, temperátní les, změna vegetace
Klíčová slova anglicky: biodiversity, coppicing, forest management, mesophication, plant species invasion, resurvey, semi-permanent plots, species composition, taxonomic homogenization, temperate forests, vegetation change
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.04.2010
Datum zadání: 20.04.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  prof. Martin Diekmann, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK