Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza povodní v České republice v období od 1997 do 2007
Název práce v češtině: Analýza povodní v České republice v období od 1997 do 2007
Název v anglickém jazyce: Floody analysis of Czech republic between 1997 - 2007
Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém, mimořádná událost, krizová situace, záchranné a likvidační práce, povodeň, krizové řízení, hospodářská opatření, krizové zákony
Klíčová slova anglicky: Joint rescue service, An extraordinary event, crisis situation, rescue and liquidation works, flood, crisis kontrol, economic steps, crisis laws
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2010
Datum zadání: 24.03.2011
Datum a čas obhajoby: 04.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2011
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Studium podkladů a dostupných materiálů k problematice diplomové práce.
3. Rozbor možných mimořádných událostí s důrazem na povodně velkého rozsahu.
4. Způsob aplikace legislativy v období před a po přijetí krizových zákonů.
5. Ekonomické dopady povodní a způsoby odstraňování následků včetně prevence.
6. Srovnání rozsahu ztrát na životech a škod na majetku v důsledku povodní.
7. Zkušenosti z provádění záchranných a likvidačních prací při rozsáhlé povodni očima zástupců složek IZS.
8. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK