Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební kluby dnešní Prahy
Název práce v češtině: Hudební kluby dnešní Prahy
Název v anglickém jazyce: Contemporary Music Clubs in Prague
Klíčová slova: hudební, klub, kluby, Praha, Prahy, dnešní
Klíčová slova anglicky: music, club, clubs, Prague, contemporary
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2010
Datum zadání: 19.04.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: Mgr. Libor Sládek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK