Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití zobcové flétny v muzikoterapii - Žilkova metoda
Název práce v češtině: Využití zobcové flétny v muzikoterapii - Žilkova metoda
Název v anglickém jazyce: Use of Recorder in Musicotherapy - Žilka´s Method
Klíčová slova: Zobcová flétna, muzikoterapie, děti, respirační onemocnění
Klíčová slova anglicky: Recorder, musicotherapy, children, respiratory diseases
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2010
Datum zadání: 19.04.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: Mgr. Miroslav Vencel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK