Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klavírní trio v české komorní hudbě
Název práce v češtině: Klavírní trio v české komorní hudbě
Název v anglickém jazyce: Piano Trio in Czech Chamber Music
Klíčová slova: klavírní trio, komorní hudba, historie, vývoj, současnost
Klíčová slova anglicky: piano trio, chamber music, history, development, present
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. Jiří Tomášek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2010
Datum zadání: 19.04.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Marka Perglerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK