Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení
Název práce v češtině: Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení
Název v anglickém jazyce: Duality of Europe: historical-geographical analysis of the development
and its delimitation
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2004
Datum zadání: 20.09.2004
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
  doc. RNDr. Daniel Gurňák, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK