Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití kondičního tréninku ve sportovní přípravě babytenistů v tenise
Název práce v češtině: Využití kondičního tréninku ve sportovní přípravě babytenistů v tenise
Název v anglickém jazyce: Usage condition training in sports preparation of babytennists in tennis purposes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2008
Datum zadání: 15.04.2008
Datum a čas obhajoby: 05.05.2010 15:30
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2010
Oponenti: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK