Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu
Název práce v češtině: Paleoekologie vybraných lokalit brouskového horizontu
Název v anglickém jazyce: Palaeoecology of selected localities of the Whetstone Horizon
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
  prof.Dr. Christopher J. Cleal
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK