Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investice do reprodukce a obrany hnízda u vrubozobých
Název práce v češtině: Investice do reprodukce a obrany hnízda u vrubozobých
Název v anglickém jazyce: Investment in reproduction and nest defense in waterfowl
Klíčová slova: antipredační strategie, inkubační chování, maternální efekty
Klíčová slova anglicky: antipredation strategy, incubation behaviour, maternal effects
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2007
Datum zadání: 01.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
  doc. RNDr. Karel Weidinger, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK