Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv exprese a polymorfizmu prozánětlivých genů na osud transplantované ledviny
Název práce v češtině: Vliv exprese a polymorfizmu prozánětlivých genů na osud transplantované ledviny
Název v anglickém jazyce: The influence of expression and polymorphism of proinflammatory genes on kidney transplant outcome
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2007
Datum zadání: 08.10.2007
Datum a čas obhajoby: 13.02.2008 12:30
Místo konání obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:08.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.02.2008
Oponenti: prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
  prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK