Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Medicína v prostředí řeholních společností v 17. století na příkladu jezuitského řádu
Název práce v češtině: Medicína v prostředí řeholních společností v 17. století na příkladu jezuitského řádu
Název v anglickém jazyce: Medicine in the Life of Religious Orders during the 17th Century: Example of the Society of Jesus
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (11-00220)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.05.2008
Datum zadání: 07.05.2008
Datum a čas obhajoby: 25.06.2008 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2008
Oponenti: doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
  doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK