Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití muzikoterapie v základní škole speciální
Název práce v češtině: Využití muzikoterapie v základní škole speciální
Název v anglickém jazyce: Using music therapy in music
lessons in primary and upper primary schools for children with special needs
Klíčová slova: muzikoterapie, mentální retardace, základní škola speciální, rehabilitační třída základní školy speciální, vzdělávací systém žáků s mentální retardací
Klíčová slova anglicky: musictherapy, cephalonia, elementary school with special educational needs, rehabilitative class of elementary school with special, educational needs, education system for pupils with cephalonia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 15.04.2010
Datum a čas obhajoby: 20.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2011
Oponenti: Mgr. Miroslav Vencel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK