Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka
Název práce v češtině: Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka
Název v anglickém jazyce: Social abd human capital as a factor of development of peripheral areas of Czechia
Klíčová slova: sociální a lidský kapitál, polarizace prostoru, periferní oblasti (vnitřní a vnější/příhraniční), lokální rozvoj, Česko
Klíčová slova anglicky: social and human capital, polarization of space, peripheral areas (inner and external/borderland), local development, Czechia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 18.01.2012
Datum a čas obhajoby: 28.11.2013 13:15
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2013
Oponenti: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK