Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interspecific nest parasitism in diving ducks - Common Pochard Aythya ferina and Tufted Duck Aythya fuligula and its effect on reproductive performnce
Název práce v češtině: Mezidruhový hnízdní parazitizmus u potápivých kachen, poláka velkého Aythya ferina a poláka chocholačky Aythya fuligula a jeho vliv na reprodukční schopnosti
Název v anglickém jazyce: Interspecific nest parasitism in diving ducks - Common Pochard Aythya ferina and Tufted Duck Aythya fuligula and its effect on reproductive performnce
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 14.12.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2015 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Karel Weidinger, Ph.D.
  RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK