Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diferenciace kolonií Saccharomyces cerevisiae
Název práce v češtině: Diferenciace kolonií Saccharomyces cerevisiae
Název v anglickém jazyce: Differentiation in Saccharomyces cerevisiae colonies
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 15.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2012
Oponenti: Ing. Iva Pichová, CSc.
  prof. doc. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK