Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využí proxydat v hydrologii: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků v Praze pro období 1118 až 2002.
Název práce v češtině: Využí proxydat v hydrologii: Rekonstrukce řady kulminačních průtoků
v Praze pro období 1118 až 2002.
Název v anglickém jazyce: The proxydata in hydrology: Possible uses. The reconstruction
of the flood magnitude data series in Prague in the period 1118 - 2002.
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: Ing. Josef Hladný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: RNDr. Jan Munzar, CSc.
  prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK