Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slapové jevy v hydraulice podzemní vody
Název práce v češtině: Slapové jevy v hydraulice podzemní vody
Název v anglickém jazyce: Tidal phenomena in groundwater hydraulics
Klíčová slova: podzemní voda, slapové jevy, polická pánev, poroelasticita
Klíčová slova anglicky: groundwater, tidal phenomena, Police Basin, poroelasticity
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 15.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Oponenti: doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
  doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Zajištění vhodných datových souborů; vytvoření matematického modelu; numerické řešení přímé úlohy; řešení indukované inversní úlohy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Acquirement of suitable data files; development of a mathematical model; numerical solution of the forward problem; solution of the induced inverse problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK