Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organic memory in embryonic development
Název práce v češtině: Organická paměť v embryonálním vývoji
Název v anglickém jazyce: Organic memory in embryonic development
Klíčová slova: organická paměť, ontogeneze, fylotyp
Klíčová slova anglicky: organic memory, ontogeny, phylotypic stage
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2010
Datum zadání: 14.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2012
Oponenti: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
  prof. Kalevi Kull
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tématem práce je studium epigenetické dědičnosti v rámci ontogeneze kmene Chordata, a to se zaměřenín především na způsob regulace konzervativních genů aktivních během embryogeneze, dále na roli stádia fylotypu během vývoje organismů a také na úlohu modularity v tomto vývoji. Projekt hledá inspiraci v sémiotické biologii a snaží se tak vymezit vůči dnes v evoluční a vývojové biologii tradičnímu neodarwinistickému paradigmatu. Obecně se projekt zabývá i koncepcí kódování v živých systémech (genetický či histonový kód), problémem evoluční novinky a úlohou konzervace tělesných plánů v evoluci. Projekt je čistě teoretického charakteru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK