Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hra na saxofon a její možná zdravotní rizika
Název práce v češtině: Hra na saxofon a její možná zdravotní rizika
Název v anglickém jazyce: Playing saxophone and its potential health risks
Klíčová slova: hra na dechový hudební nástroj, saxofon, zdravotní problémy, pohybový aparát, neuromuskuloskeletální poruchy
Klíčová slova anglicky: woodwind instruments playing, saxophone, health problems, locomotor system, neuromusculosceletal disorders
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2010
Datum zadání: 01.04.2011
Datum a čas obhajoby: 03.10.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.10.2011
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
181. SUCHÁNEK, V. SUCHÁNEK, P. SUCHÁNEK, M. Hrajeme na saxofon. Moderní škola hry na saxofon. Jablonec nad Nisou: Repropack 2002. 56 s. (I. Díl)
166. SCAVONE, G. Et.al. Measurement of vocal-tract influence during saxophone performance. Journal of the Acoustical Society of America [online]. 2008, č. 123, s. 2391-2400 [cit. 2010-10-9]. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupné z: <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=110&sid=d0309da3-99f9-4d96-8c40-2700ceb33d12%40sessionmgr104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=31554014>
136. MYSLIKOVJAN, I. Moderní škola pro saxofon. Praha: Muzikus 1998. 88 s. ISBN 80-86253-01-5
116. LIEBMAN, D. Technika hry na saxofon. Praha: Editio Bärenreiter 2003. 56 s. ISBN 80-86385-23-X
109. LEDERMAN, RJ. Neuromuscular and musculoskeletal problems in instrumental musicians. Muscle & Nerve [online]. 2003, č. 5. [cit. 2011-03-25]. Převzato z kolekce Wiley Online Library. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.techlib.cz/doi/10.1002/mus.10380/pdf>

Předběžná náplň práce
cílem této práce je poskytnout celený pohled na téma zdravotní problematiky související s hrou na saxofon, případně její porovnání dostupnou literaturou zabývající se výukou hry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
purpose of this study is to provide comprehensive review of health issues related to saxophone playing, eventually compare them with teaching methods literature
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK