Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phylogenetic, morphological and ecological context of microevolution in pennate diatoms
Název práce v češtině: Fytogenetický, morfologický a ekologický kontext mikroevoluce penátních rozsivek
Název v anglickém jazyce: Phylogenetic, morphological and ecological context of microevolution in pennate diatoms
Klíčová slova: biodiverzita, biogeografie, rozsivky, ekologie, morfometrika, fylogeneze, protistní organismy
Klíčová slova anglicky: biodiversity, biogeography, diatoms, ecology, morphometrics, phylogeny, protist organisms
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 13.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2011
Oponenti: RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.
  Pieter Vanormelingen
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK