Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Územní diferenciace dopravních příležitostí v Česku: podmiňující faktory a dopravní interakce
Název práce v češtině: Územní diferenciace dopravních příležitostí v Česku: podmiňující faktory a dopravní interakce
Název v anglickém jazyce: Spatial differentiation of transport supply in Czechia: conditional factors and transport interactions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 21.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  doc. Mgr. Marcel Horňák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK