Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka o holocaustu na pražských základních školách
Název práce v češtině: Výuka o holocaustu na pražských základních školách
Název v anglickém jazyce: Tuition of the holocaust at Prague primary schools
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 13.04.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK