Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Anti-Corruption Mechanism in Economic Models of Corruption
Název práce v češtině: Anti-Corruption Mechanism in Economic Models of Corruption
Název v anglickém jazyce: Anti-Corruption Mechanism in Economic Models of Corruption
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Andreas Ortmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2009
Datum zadání: 20.09.2009
Datum a čas obhajoby: 17.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:01.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2009
Oponenti: Björn Frank, Ph.D.
  Giancarlo Spagnolo, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK