Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rekreačně turistické využívání centrálních částí KRNAP a CHKO Beskydy
Název práce v češtině: Rekreačně turistické využívání centrálních částí KRNAP a CHKO Beskydy
Název v anglickém jazyce: Recreational and tourist exploitation of the central areas of the Giant Mts NP and Beskids PLA
Klíčová slova: udržitelný turismus; ochrana přírody a krajiny; udržitelný management
Klíčová slova anglicky: sustainable development; management; protected areas; indicators
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Čihař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 18.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: RNDr. Tomáš Görner, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Komparace vybraných aspektů udržitelného turismu v horských zvláště chráněných územích s experimentálním zaměřením na Krkonoše a Beskydy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK